Pekas (pils)kalns

Pekas pilskalns

Pekas pilskalnā

Pekas pilskalns

[Kvēpenes ozola dēls]

Untitled

Tur aiz kokiem ir Pekas pilskalns

Iespējams, ka šeit atradās Beverīnas pils. Vieta apdzīvota 10. – 13. gs., iespējams, arī vēlāk. Pilskalna plakums 70m garš un 35 m plats, vietām pat 10 m stāvām malām. Apmēram tikpat liela priekšpils. Kalnu kopj pašvaldība un vairākas biedrības. Pie Pekas kalna sākas/beidzas Miegupes dabas un vēstures taka, bet par to citreiz.